Get Adobe Flash player

Tải bản cài đặt đầy đủ

Bản cài đặt Cửu Long Tranh Bá Đại Khung

LINK TẢI BẢN CHÍNH THỨC

Chú ý: Sau khi tải về bạn cần giải nén game ra thư mục riêng để chạy, nếu có nhiều hơn 1 bản 9D ở trong cùng 1 thư mục game có thể sẽ không hoạt động chính xác, xin lưu ý đổi tên hoặc xóa các bản game cũ để tránh lỗi này

Phiên bản hiện tại: DaiKhungGameVer4.rar Bản game hoạt động: DaiKhungGameVer4.rar Cập nhật: 23h30p 19/09/2019 Kích thước: 1.4GB Patch:31 (Chính thức)

Bản game (chỉ cần tải 1 trong các link dưới đây) Link TảiSize Version
Link tải Google drive(tốc độ cao) 1.4GB Patch:31
Link tải Dự phòng 1(tốc độ cao) 1.4GB Patch:31
Link tải Dự phòng 2(tốc độ cao) 1.4GB Patch:31

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT & ĐĂNG NHẬP GAME