Xem top 100 nhân vật đầu bảng...
  RANK CHARACTER LEVEL
  1 VGM-CongChua 240
  2 -BACH-COCO- 231
  3 QuynhNhi 231
  4 HaoNguyet 231
  5 XiaoMy 231
  6 Hu-Truc 231
  7 Bac_Gioi 231
  8 Bong 229
  9 ][--][ades 226